TOP
zpět
<1 / 15>

1+1 Showroom: The Fan

2015          Competition
Lokalita  Beijing, China

Program  Exhibition
Tým  Alexandra Georgescu, Mirka Šešulková, Tomas Kozelsky

 
 
VĚJÍŘ
Tento tradiční čínský předmět se stal hlavní inspirací pro náš projekt. Skrze svůj východní původ a rozšíření v západní kultuře spolu s jednoduchou konstrukcí a elegancí, představuje mezinárodní symbol nadčasové krásy, funkčnosti a řemeslné zručnosti.
Jednoduchost jeho užívání, transport a především způsob, kterým se skládá a roztahuje, byly inspiračními zdroji našeho projektu. 
 
Tradiční podobu vějíře jsem zredukovali do čistých minimálních linií současného designu, který je založen na rytmicky se opakujících skládacích panelech, na kterých jsou vystaveny objekty různých měřítek. Prostor funguje naprosto flexibilně - jako výstavní síň, přednášková místnost, prostor pro projekce nebo workshopy, a to i díky různým variacím  panelů. Rozvržení v interiéru vede návštěvníky z veřejného do privátnějšího prostoru. Návštěvníci se mohou shromažďovat v otevřenějších místech, navštívit výstavu o samotě, odpočinout si v poklidu, sejít se soukromě se zaměstnanci galerie a nebo být součástí probíhajících aktivit a interakce. Všechny navržené prvky jsou ve složené podobě ploché a díky tomu velmi lehce transportovatelné a stohovatelné ve skladu.
 
BRÁNA
Nová brána do galerie ze skla a měděného plechu svým přívětivým zakřiveným tvarem vítá návštěvníky. Právě tak funguje i jako pozadí pro vystavené sochy a umístění poutačů na probíhající výstavy. Vnějšek a vnitřek je spojen do jednoho činitele, který poutá všechny prvky návrhu do nové identity galerie. Největší část plochy brány je perforována tvarem plusu, jenž je součástí loga 1 + 1 galerie, což zesiluje její identitu a zároveň přináší měkké světlo do interiéru. Menší vchod je určen návštěvníkům a ten větší velkým objektům, které je potřeba stěhovat do galerie.
 
PROSTŘEDÍ
Atmosféra prostoru je navržena jako vrstevnatý zážitek, který začíná při vstupu do galerie: prostorová hra kontrastujících prvků - složených a roztažených, veřejných a soukromých, tmavých a světlých, které se s každým krokem vpřed objevují před divákem. 
Za vstupními dveřmi začíná pod stropem světelná linka vytvářející kontinuitu skrze celý prostor - od vstupu, přes lobby, kolem VIP místnosti až do showroomu.
Showroom má temnější atmosféru, která podporuje pocit mystické exkluzivity.
 
INTERAKCE
Další vrstvou expozice je interaktivní digitální platforma, která je návštěvníkům přístupná. Pouhým nastavením jejich smartphonů před objekty jejich zájmů, získají informace o ceně, původu, stáří a technických detailech tohoto objektu a případně i umělci.