TOP
zpět
<1 / 9>

Mateřská škola POD VARTOU SEMILY

2016          Competiiton

Lokalita   pod Vartou, Semily, Czech Republic
Program   Mateřská škola
Tým   Alexandra Georgescu, Tomas Kozelsky, Viktor Odstrcilik, Mirka Sesulkova

 

Anotace

Tento návrh projektu mateřské školky Pod Vartou v Semilech chce vytvořit skrýš, boudičku, hrad, domek na stromě, bunkr, loď, či cokoliv co si dítě ve věku od 3 do 5 let představí jako místo bezpečí, zábavy a porozumnění. Jedná se o architekturu, která sice sleduje regulace, urbanismus, teritoriální definici a konstrukční řešení z hlediska dospělého člověka, ale slouží především jako malý kaleidoskop do světa těch mrňavých, jejichž bezbřehá fantzie potřebuje jen pocit volnosti.

Urbanismus

Řešené území se nachází v jižní části obce Semily, na severním úpatí vrcholu Na Treperce. Jedná se o klidnou zónu oddělenou od ruchu obce řekou. Má jedinou příjezdovou cestou, která je svým charkterem velice klidná, protože je pouhým slepým ramen spojujícím zahrádkářskou oblast s obcí. Abychom si tento klid nikterak nenarušili, padlo rozhodnutí umístit veškerou logistiku a parkování na severní cíp parcely. Toto jednak vyhovuje orientací, blízkosti k městu a taky záměrem společného užívání parkoviště (2 parkovací místa) s integrovanou školou, která má vstup právě blízko severního cípu parcely. Jižní část parcely, v tuto chvíli sousedící se zatravněným územím, které umožňuje skvělé proslunění, s nádherným výhledem na sousedící vrchol a s dostatečnou vzdáleností od obytné funkce si vyžádala umístění zahrady školky. Samotný objekt školky je pak zasazen v návaznostech na tyto dva determinanty a jeho půdorysné tvarosloví vytváří dva nové venkovní elementy. Jedním je veřejný prostor vstupu do školky, který kombinuje funkce shromaždiště, náměstí a hřiště. Druhým je pak sad školky, který má za úkol vést děti (obou školek) ke vztahu k přírodě a to cestou zapojení dětí do procesu pěstování. Tento prostor také slouží pro zásobovací a servisní logistiku.

Architektura

Dispozice objektu je sestavena z pěti hlavních celků. Servisní zóna, vstup a lobby, dva prostory školek a malá servisní zóna přístupná pouze ze zahrady. Celý prostor školky je dimenzován ve dvou úrovních: Dětská úroveň je definována hladinou +1,050m (nad úrovní zorného pole 5ti letého) nad úrovní podlahy. Veškeré otvory a nábytkové prvky dosahující této výšky, mají dětem umožnit pocit intimity a usnadnit jim tak hru posílením pocitu bezpečí a náležitosti. Prostor nad touto hladinou je signifikantně otevřenější a má učitelům umožnit lepší supervizi nad pohybem jejich svěřenců. Objemové řešení vychází v tomto případě z půdorysu. Střecha je akcentována procesem prolamování polygonů, který má za účel vytvořit dynamickou linku navazující na hornaté prostředí a prosvětlit pomocí vzniklých světlíků hlubší vnitřní prostory. Objem je relativně nízký a to z důvodů získání rozměrů, které by byly dětem bližší. A také to sníží stavební náklady. Materializace objektu je velice přírodní a navozuje pocit útulnosti, který je pro děti důležitý (výzkum vychází z dětské literatury). Interiér Vnitřní řešení pracuje s materiály a barvami především za účelem zlepšení orientace dětí v prostoru. Syté barvy tlumených tónů stabilizují nálady uživatelů a nenásilnou formou je vedou k cíleným aktivitám.

Zahradní krajina

Zahrady jsou definovány především organicky navrženou krajinou vytvářející hrací “zálivy” a prostory dění na straně vnitřní a bariérou mezi školkami a vnějším světem. Zahrade je rozdělena na dvě části, každá příslušející jiné školce. Upustili jsme však od fyzického rozdělení, neboť ploty a bariéry považujeme za nebezpečné při budování vzájených vztahů. Zejména v tomto věku.