TOP
zpět
<1 / 7>

NEW SCHOOL CHÝNĚ

2015          Competition - Honorable Mention

Lokalita   Chyne, Czech Republic
Program   Školy
Tým   Tomas Kozelsky, Viktor Odstrcilik, Tomas Vizalek, Jaroslav Vokal, Mirka Sesulkova, Ondrej Mraz 
Spolupráce   Victor Quiros
Ocenění   Odměněný projekt


Chýně je jednou z obcí, která v posledních letech podlehla vlivu blízkosti velkoměsta a stala se obětí anti-urbáního developmentu. Sama obec tak postrádá téměř jakýkoli veřejný prostor a proto ji chápame jako nádobu sídelní kaše, kde obyvatelé jen přespávají, místo aby zde žili.
 
Vytvořili jsme proto projekt o velkém urbanistickém dopadu vycházející z jednoduchých principů: žádné ploty a nenastavovat záda okolní zástavbě. Naše koncepce tak dává veškerý nezastavěný prostor veřejné zeleni a společensko-kulturním funkcím, které jsou rozmístěny okolo hlavní budovy. Tento prostor proplouvá skrz transparentní fasádu parteru do interiéru, kde se slévá a vytváří tak koherentní společensko-kulturní zónu disponující všemi typologiemi, které dané funkce vyžadují.
 
Nosnou myšlenkou konceptu je prolnutí veřejných a prominentních (školních) prostor způsobem, který umožní jejich vzájemnou vizuální otevřenost, avšak zcela jasně oddělí jejich funkce. Toto se nám daří sledováním terénní nerovnosti, která nám poskytla dvě různé nástupní úrovně jako hlavní téma konceptu řezu.
 
Dalším principem je návrh co nejkompaktnější formy, která však skrývá tak velké provozy, jako jsou tělocvičny, či jídelna a umožňuje nám přiblížit objem k vizuálnímu měřítku zástavby Chýně.