TOP
zpět
<1 / 13>

SPORT HALL MODRICE

2015          Competition

Lokalita   Modřice, Czech Republic
Program   Sportovní Haly
Tým   Tomas Kozelsky, Viktor Odstrcilik, Jaroslav Vokal

 

Celkový koncept návrhu sportovní haly vycházel ze stísněných podmínek parcely a fyzické návaznosti na okolní provozy. Prostor hlavní haly vyžadoval hmotově objemné řešení, které se tak mohlo stát překážkou pro dostatečné světelné zisky tříd a učeben základní školy, jež sousedí s halou. Taktéž historická část sokolovny byla stejně ohrožena. Rozhodli jsme se proto umístit halu co nejvíc k jihozápadnímu cípu parcely, čímž jsme získali alespoň minimální odstupy od sousedících objektů.

Druhým krokem řešení bylo zapustit halu 1,6 m do země a tím snížit její profil. Posledním bodem konceptu bylo navinutí ostatních funkcí do pruhu okolo prostoru hlavní haly, který logikou požadavků na světlou výšku jednotlivých provozů získal jazyk nakloněné roviny. Celý návrh také velice pečlivě navazuje na ostatní okolí prostřednictvím veřejných ploch a vytváří tak komplexní projekt, který může obohatit nejenom sportovní komunitu Modřic.