FUTURUM

LocationBrno, Czech Republic
Size35 000 m2
TeamTomáš Kozelský, Alexandra Georgescu, Viktor Odstrčilík, Kateřina Baťková, Lenka Kostíková, Oleksandr Voropai, Jana Matyášová, František Košňar, Markéta Fišerová
ClientTrikaya
ContractorsIMOS, Alglas, Proficheck
CollaboratorVáclav Kočí
PhotographerAlex Shoots Buildings

en.

The revitalization of shopping centers is one of the current themes of urban and architectural design. Our winning design of the reconstruction for Futurum shopping center sees the fragmentation of the original volume through matter and colour, bringing the building back to the human scale and, wherever possible, open it and present its contents.

The existing limitations of the plot did not allow for significant extensions beyond the current floor plan, therefore the main gestures were designed in relation to the verticality of the building. This created a total of six “towers”, which accentuate the various operating elements that punch on the facade. This impression of a cluster of objects of different volumes is amplified towards the entrance to the visitors, where the scale of this suburban building is brought to dimensions comfortable to human perception. “All our interventions have made people coming to this center feel as if they were in the city and not on the outskirts.” (Tomas Kozelsky, design director/partner).

The color scheme of the façade is another element that breaks the rigidity of the mass, and the gradual transition of colors enables the visitors to better orientate themselves in relation to the complicated traffic around the center.

The high emphasis on quality workmanship of colors was reinforced by the invitation of the painter and graphic artist Václav Kočí, who is the author of the pattern and colors of the facade. ‘The concept of the façade’s design is to emphasize the tectonics of the building with a smooth color gradient that is composed of color areas referring to crystal facets.’ (Václav Kočí, artist)

For the sustainability of the aesthetics of the architectural design, a solution of advertising light boxes was proposed. These are placed exclusively in one strip on the facade and their morphology will strictly follow the graphic and architectural manual of the center. By this intervention, we minimize the impact of graphic smog on the suburban zone along Vídeňská Street with the vision of supporting better construction in the given location in the future.

cz.

Revitalizace obchodních center je jedním ze současných témat urbanistické a architektonické tvorby. Vítězný návrh rekonstrukce OC Futurum od architektonického studia KOGAA fragmentuje pomocí hmoty a barevnosti objem této stavby zpět do lidského měřítka. Předmětem rekonstrukce exteriéru OC Futurum v Brně, které v roce 2018 koupila investiční skupina Trikaya, bylo především řešení objemu stávající budovy. Ta dominuje panoramatu svou zaoblenou fasádou, vytvářející dojem nekonečné šedé bariéry. Záměrem architektonického řešení tak bylo fasádu fragmentovat na uchopitelnější měřítko a v rámci možností ji otevřít a prezentovat okolí její náplň. Existující limity neumožňovaly výraznější posuny hmoty mimo současný půdorys, a proto byla hlavní gesta navržena ve vztahu k vertikalitě budovy. Vzniklo tak celkem šest “věží”, které akcentují různé provozní prvky propisující se na fasádu. Tento dojem klastru objektů různých objemů je umocněn směrem k vchodu pro návštěvníky, kde je měřítko této suburbánní budovy rozmělněno na rozměry příjemné pro lidské vnímaní. “Všechny naše zásahy vedly k tomu, aby se lidé přicházející do tohto centra citíli jako ve městě a ne na jeho okraji,” uvádí partner studia KOGAA Tomáš Kozelský.

Části fasády, které pak nekomunikují s návštěvníkem – chodcem jsou ponechány ve větším měřítku, aby byly vhodně vnímány návštěvníkem – řidičem, jehož rychlost i vzdálenost ovlivňují působení budovy. Barevnost fasády je dalším elementem, který rozbíjí rigiditu hmotového řešení a postupným přechodem barev umožňuje návštěníkům lépe se orientovat ve vztahu ke komplikované dopravní stiuaci v okolí centra. Vysoký důraz na kvalitní zpracování barevnosti byl posílen přizváním malíře a grafika Václava Kočího, který je autorem vzoru a barevnosti fasády. ‘’Konceptem výtvarného řešení fasády je zvýraznit tektoniku budovy plynulým barevným gradientem, který je složen z barevných ploch odkazujícím k fasetám krystalů,” vysvětluje Kočí. Zastavěná plocha: 35 000 m2 Obestavěný prostor: 420 000 m3